Kullanım Koşulları

1. yanasip.com.tr KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "YA NASİP" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "YA NASİP" ı kullanmaktan vazgeçiniz. "YA NASİP" sahibi bu “YA NASİP” da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "YA NASİP” ı ve “Yanasip.com.tr” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu ilan sitesinin sahibi YA NASİP (Bundan böyle kısaca "YA NASİP" olarak anılacaktır)’ dır. “yanasip.com.tr” da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen YA NASİP tarafından sağlanmaktadır.

1.3. yanasip.com.tr sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “yanasip.com.tr” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "YA NASİP" "KULLANICI" ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “yanasip.com.tr” da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "YA NASİP" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “yanasip.com.tr” hizmetlerinden yararlanan ve “yanasip.com.tr” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "yanasip.com.tr Kullanım Koşulları" 25/02/2015  tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “yanasip.com.tr” ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "YA NASİP" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi" nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "YA NASİP" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.tarmer.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : “yanasip.com.trL” a ve/veya "YA NASİP VERİTABANI" na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “yanasip.com.tr” üzerinden “yanasip.com.tr” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “yanasip.com.tr” a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “yanasip.com.tr” dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. YA NASİP ARAYÜZÜ : Başta "ÜYE" ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "YA NASİP VERİTABANI" ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "YA NASİP" e ait olan tasarımlar içerisinde “yanasip.com.tr” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. YA NASİP VERİTABANI : “yanasip.com.tr” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "YA NASİP" e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE : "YA NASİP" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "YA NASİP" tarafından “yanasip.com.tr” üzerinde tanımlanan "ÜYE" lik sürecini tamamlayarak; "YA NASİP" in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE" lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “yanasip.com.tr” dahilinde "YA NASİP" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "YA NASİP" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE" nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "YA NASİP", "ÜYE SÖZLEŞMESİ" ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE" nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

3. YA NASİP HİZMETLERİ

3.1. "YA NASİP", "ÜYE" ler tarafından "YA NASİP VERİTABANI" na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “yanasip.com.tr” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "YA NASİP VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “yanasip.com.tr” üzerinden "YA NASİP" e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "YA NASİP", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “yanasip.com.tr” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE" lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “yanasip.com.tr” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “yanasip.com.tr” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "YA NASİP", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “yanasip.com.tr” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine “yanasip.com.tr” içerisinde "KULLANICILAR" ın "ÜYE" lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "YA NASİP", "ÜYE" lerin “yanasip.com.tr” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE" ler tarafından “yanasip.com.tr” üzerinden "yanasip.com.tr" e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “yanasip.com.tr” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “yanasip.com.tr” üzerinden "ÜYE" lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "YA NASİP", "ÜYE" lerine “yanasip.com.tr” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “yanasip.com.tr” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI" ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.